About Thomas Secher

Danskfödd Stockholmare med fingret på pulsen. Läser retorikkonsultprogrammet med inriktning mot opinionsbildning på Södertörns Högskola.

  • Location: Stockholm, Sweden
  • Hot
  • Latest