About Paks Kyo

Mas tarong pa sa bata nga 1 yr old :D

  • Location: Cebu City, Philippines
  • Hot
  • Latest