About Jurijs Moskvins

Prasigs- patik daudz ko pieprasit, loti gudrs- tomer visbiežak patik un sanak izlikties par mulki, apsestibas un zinatkares pilns. Filozofs un konstruktivais prats saplust ar emocionalu spriedzi, elastigumu, pargalvigu azartu. Spriedumos vinš ir kategorisks, pat neželigs. Vinam patik melot, bet tos nodod vina ''melu'' smins. Vina snauž egoisma velns. Iet caur dzivi viegla ritma, šur tur apdauzidamies, bet sveti tic savam dailumam un prieka kultam. Skumjas neaptumšo ilgi vina dveseles trajektorij

  • Location: Guernsey, Channel Islands
  • Hot
  • Latest