About Jorj Nivlek

Kulba-hinam na banggiitan..

  • Location: Patin-Ay, Agusan Del Sur, Philippines
  • Hot
  • Latest