About Isay Cezar

Ang kinabukasan ay resulta ng iyong kasalukuyan.. Always think positive at wag ka matakot sumubok ng mga bagay na alam mong mkakapag paganda sa iyong kinabukasan. Wala sa kanilaang iyong kinabukasan.. Nasa iyong mgakamay. Power!

  • Location: Biñan City
  • Hot
  • Latest