About Gà Bông

Em yêu anh nhu sóng v?i b? xin ru ngàn nam tình yêu bên nhau tr?n cu?c d?i Yêu nhau nhu trang v?i sao nhu lá v?i cây ôm tr?n tình yêu ng?t ngào Yêu anh yêu nh?ng ?m n?ng nh? anh nhi?u nhu ngàn sao trên b?u tr?i r?t xa Dù ngày mai có khó khan chông gai thì lòng em mãi luôn có anh Love you baby

  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Hot
  • Latest