About Carlito Ba-ong

Simpleng tao na may paniniwala at pananampalataya sa Kataas-taasang Diyos na JEHOVAH na Siyang Maylikha ng Kalangitan at Lupa, Dakilang Ama Ni Jesus Christ.

  • Hot
  • Latest